Kontroly kotlů na pevná paliva

Kontroly kotlů na pevná paliva Dakon, OPOP, Atmos a Buderus

Většina spalovacích zdrojů na tuhá paliva (podle platného zákona o ochraně ovzduší pro každý spalovací zdroj o příkonu 10 až 300 kW) napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domů, tedy včetně krbových vložek a kamen s výměníkem, měla do konce roku 2016 projít kontrolou technického stavu a provozu. Nejpozději za tři roky se musí kontrola opakovat.

Pokud bude chtít obecní úřad provést kontrolu a vy nebudete moci předložit osvědčení o kontrole, může úřad fyzické osobě za tento přestupek uložit pokutu do výše 20 tisíc korun u domácností a až 50 tisíc v případě právnických osob.

Výsledkem kontroly je doklad o kontrole technického stavu a provozu, který obsahuje údaje o kotli, palivu, emisích a dalších náležitostech.

Kontroly kotlů na pevná paliva

Provádíme převážně v Jihočeském, Středočeském, Plzeňském a na Vysočině.

Pokud potřebujete udělat povinnou revizi kotle a jste z daleka, domluvte se sousedy povinnou revizi i jejich kotlů (min. tři) a dopravu máte všichni zdarma.

 Nabízíme obcím pro jejich občany zvýhodněnou kontrolu kotlů v rámci obce.

Vystavujeme doklad pro Žádost o poskytnutí Kotlíkové dotace

Kopie dokladu o kontrole technického stavu a provozu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

Od 1 září 2024 totiž budou moci být v provozu pouze kotle na tuhá paliva, které splňují minimálně 3. emisní třídu (tj. obvykle kotle s datem výroby po roce 2000)

Ceník revize kotle na tuhá paliva:

Cena povinné kontroly (revize) kotle na tuhá paliva: 1199 Kč vč. DPH
Cena dopravy při kontrole (revizi) kotle na tuhá paliva: 9 Kč / km vč. DPH

Co dělat, pokud revizi ještě nemáte? Zavolejte ještě dnes reviznímu technikovi!

Pro objednání volejte technika: 724 544 790 • e-mail: dusek@elektromaterialy.cz